مهدی پاک نظر

photo_2022-07-24_01-37-08

مدرس گیتار

دانش اموخته گیتار نزد اساتید؛ کوروش پورمقدم .سیامک مهاجر .فرزین طهرانیان. پیمان فخاریان
سلفژ وریتم خوانی
مجید سینکی.احسان صبوحی .کاوه جودت.

سوابق تحصیلی:
کاردانی نوازندگی سازکلاسیک
کارشناسی نوازندگی ساز کلاسیک
گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد

سوابق تدریس در اموزشگاههای ؛
بهار آوا
نوای سه گاه
سرای موسیق میر
شکوه
فراق

عضو رسمی خانه موسیقی
همنوازی و اجرای صحنه ای با اساتیدی چون پورمعین وحفظی