علیرضا زرینی

مدرس آواز

  • آموزش آواز به سبک استاد دوامی نزد استاد مرحوم بهرام سارنگ
  • آموزش آواز به سبک استاد کریمی نزد استاد مرحوم تفضلی
  • آموزش آواز به سبک استاد شجریان نزد استاد نوربخش
  • آموزش دوره عالی نزد استاد علیرضا شجریان
  • اجرای کنسرت در کشورهای امارات و ترکیه
  • ده سال سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران